Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

ROINN EALAÍON

Tá ról tábhachtach ag na healaíona sa tsochaí, ag cur le cáilíocht na beatha i bpobail, i ngeilleagair áitiúla, le nochtadh féiniúlachta áitiúla agus le saol cultúrtha bríomhar an chontae. Déanann Oifig Ealaíon Thiobraid Árann tréaniarracht rochtain ar na healaíona a leathnú agus a dhoimhniú agus tuilleadh forbartha a dhéanamh ar straitéisí le haghaidh rannpháirtíochta inbhuanaithe, lena gcruthaítear timpeallacht ina leanfaidh na healaíona de bheith faoi bhláth.

Is é an aidhm atá againn leanúint ar aghaidh ag cruthú nasc, clár agus beartas lena áirithiú go mbeidh na healaíona i dTiobraid Árann ina ngné lárnach den saol sibhialta sa Chontae.
Oibríonn Seirbhís na nEalaíon ar son forbartha leanúnaí na n-ealaíon sa chontae trí na nithe seo a leanas a sholáthar:

  • Comhairle agus Eolas
  • Forbairt ar an mBeartas Ealaíon
  • Deontais agus Scéimeanna do na hEalaíona
  • Clár Forbarthach Ealaíon

Related Content