Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

MAIDIR LE COSAINT SHIBHIALTA

Ár sprioc:"Seirbhísí cúltaca a sholáthar i gcás móréigeandálaí agus cabhair a thabhairt ag imeachtaí Pobail."

Is eagraíocht í Cosaint Shibhialta inarb iad oibrithe deonacha beagnach gach ball di. Is é an príomhról atá aici ná cúnamh agus cabhair a thabhairt i gcás éigeandálaí mar thaca leis na seirbhísí proifisiúnta éigeandála.

Freastalaíonn na baill ar ranganna i mórán disciplíní, ar nós scileanna tarrthála, Garrchabhair, Cuardach agus Tarrtháil, Comhrac Dóiteáin, Tarrtháil Uisce, Monatóireacht ar Radaíocht, Cumarsáid Raidió, agus aire a thabhairt do leas na ndaoine a aslonnaítear le linn géarchéime.

Related Content