Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)761 065000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

MAIDIR LEIS AN RANNÓG COMHSHAOIL

Tá cosaint an chomhshaoil ar fud Thiobraid Árann mar fhreagracht ar an Rannóg Comhshaoil.

Cuimsíonn sé sin reachtaíocht chomhshaoil a chur i bhfeidhm i réimsí bainistíochta dramhaíola agus rialaithe ar thruailliú.

Cuimsíonn sé freisin ionaid athchúrsála agus ionaid 'fág anseo' a sholáthar sa chontae. Tá an stiúrthóireacht freagrach freisin as an timpeallacht áitiúil a fheabhsú, agus cuireann sé inbhuanaitheacht chun cinn trí thionscnaimh feasachta comhshaoil.