Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)761 065000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

FÁILTE GO CEANTAR BARDASACH CHAISIL-THIOBRAID ÁRANN

Bunaíodh struchtúr an Cheantair Bhardasaigh faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, bunaithe ar mholtaí an Choiste um Theorainneacha Toghlimistéar Áitiúil a bunaíodh do thoghcháin áitiúla 2014. Gabhann na ceantair ionad an struchtúir fho-chontae de chomhairlí baile agus coistí ceantair áitiúil a bhí ann roimhe sin. Gabhann na ceantair ionad an struchtúir fho-chontae de chomhairlí baile agus coistí ceantair áitiúil a bhí ann roimhe sin.

Gabhann na ceantair ionad an struchtúir fho-chontae de chomhairlí baile agus coistí ceantair áitiúil a bhí ann roimhe sin. Gabhann na ceantair ionad an struchtúir fho-chontae de chomhairlí baile agus coistí ceantair áitiúil a bhí ann roimhe sin.

Is ceann de chúig cheantar buirge sa tír é Ceantar Bardasach Chaisil-Thiobraid agus is iad seo a leanas na cinn eile;

Limistéar Bardasach: Caiseal-Tiobraid Árann

Daonra (CSO 2011): 27,549
Líon na gComhairleoirí: 7 Féach Air
Oifig Ceantair: Oifigí Cathartha, Baile Thiobraid Árann
Príomhbhailte: Tiobraid Árann, Caiseal

Féach ar an Mapa Dúiche

Related Content