Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

FÁILTE GO CEANTAR BUIRGE CHLUAIN MEALA

Bunaíodh struchtúr an Cheantair Bhardasaigh faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, bunaithe ar mholtaí an Choiste um Theorainneacha Toghlimistéar Áitiúil a bunaíodh do thoghcháin áitiúla 2014. Gabhann na ceantair ionad an struchtúir fho-chontae de chomhairlí baile agus coistí ceantair áitiúil a bhí ann roimhe sin. I dTiobraid Árann, tá na ceantair ag teacht leis na toghlimistéir.

Ní eintitis dhleathacha iad na Ceantair féin, mar is í comhairle an chontae an comhlacht corparáideach. Tá cumhachtaí áirithe, áfach, ag na baill agus iad ag feidhmiú i bhfoirmíocht cheantar maidir lena gcruinnithe féin a rith agus maidir le hoibríochtaí agus obair chothabhála laistigh den cheantar.

Is ceann de chúig cheantar buirge sa tír é Ceantar Buirge Chluain Meala, agus is iad seo a leanas na cinn eile;

Limistéar Buirge: Cluain Meala

Daonra (CSO 2011): 36,569
Líon na gComhairleoirí: 9 Féach Air
Oifig Ceantair: Oifigí Cathartha, Cluain Meala
Príomhbhailte: Cluain Meala, An Chathair

Féach ar an Mapa Dúiche

Related Content