Silouette graphic representing Tipperary

FOLÚNTAIS- Cigire Tréidliachta & Eolaí Cúnta

N/A
Vacancies
Human Resources
1 February 2023

FOLÚNTAIS

Lorgaítear iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí do na poist seo a leanas:

Cigire Tréidliachta – conradh bliana

Scála Tuarastail: €62,355 - €107,279 (2ú LSI)

Eolaí Cúnta

Scála Tuarastail: €42,135 - €65,919 (2ú LSI)

Beidh pá tosaigh gach iontrálaí nua ag íosmhéid an scála

Cruthófar painéil óna bhféadfar poist bhuana agus shealadacha, nuair is cuí, a thairiscint le linn shaolré na bpainéal.

Ag brath ar líon na n-iarratas a gheofar ar na poist thuas, d’fhéadfadh go mbeadh gá le gearrliostú iarrthóirí. Beidh an gearrliostú bunaithe ar an eolas ar d’fhoirm iarratais. 

Tá foirmeacha iarratais agus sonraí breise ar fáil ar www.tipperarycoco.ie nó trí ríomhphost ó recruitment@tipperarycoco.ie.

Comhlánaithe, ní mór foirmeacha iarratais a sheoladh ar ais chuig recruitment@tipperarycoco.ie, tráth nach déanaí ná 4.00i.n. Dé hAoine, 17 Feabhra, 2023.

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í COMHAIRLE CHONTAE THIOBRAID ÁRANN