Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

MAIDIR LEIS AN RANNÓG TITHÍOCHTA

"A áirithiú go mbeidh lóistín inacmhainne ag na daoine go léir sa Chontae atá oiriúnach dá riachtanais shóisialta agus phearsanta"

Agus í ag déanamh iarrachta an sprioc sin a bhaint amach, agus faoi réir na mbeartas atá leagtha amach sa Cháipéis Bheartais "Bailte a Sholáthair - Pobail a Chothabháil"
a d'fhoilsigh an Roinn Comhshaoil in 2007, leanann an Chomhairle ag soláthar réimse leathain sheirbhísí tithíochta ar fud an Chontae.

Is iad seo a leanas na príomhfheidhmeanna tithíochta:

 • Na roghanna arna soláthar sa Bheartas Náisiúnta Tithíochta a chur chun cinn agus a úsáid.
 • Ár gClár Infheistíochta Tithíochta Sóisialta a chur i bhfeidhm.
 • Forálacha an Bheartais Tithíochta a chur i bhfeidhm.
 • Clár um thalamh a fháil roimh ré a ullmhú i gcomhréir leis an mBeartas Náisiúnta Tithíochta.
 • A áirithiú go spreagtar Inbhuanaitheacht Tuaithe agus go dtacaítear léi lenár mbeartas tithíochta.
 • Plean 5 bliain Cóiríochta do Thaistealaithe 2014 - 2018 a chur i bhfeidhm.
 • Forálacha na Straitéisí agus na bPleananna Gníomhaíochta do Dhaoine Gan Dídean a chur i bhfeidhm.
 • An Earnáil Dheonach Tithíochta sa Chontae a chur chun cinn, tacú léi agus í a fhorbairt.
 • Cuimsiú Sóisialta a chur in ord tosaíochta trí rannpháirtíocht na gcónaitheoirí i mbainistiú scéimeanna tithíochta sóisialta a chur chun cinn.
 • Reachtaíocht/ Rialacháin do Lóistín Cónaitheach san Earnáil Phríobháideach a chomhlíonadh.
 • Ár Soláthar Tithíochta a uasghrádú faoi réir infhaighteachta maoinithe náisiúnta agus áitiúil.
Related Content