Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

MÓTARCHÁIN- ÁR SPRIOC

"Is é sprioc bunaithe na Mótarchánach i gComhairle Contae Thiobraid Árann bheith mar Rannóg dhinimiciúil, sholúbtha agus dírithe ar chaighdeáin arda tiomanta do sheirbhís chustaiméara shármhaith a bhaint amach agus timpeallacht oibre shábháilte le tacaíocht a fheidhmiú."

SUÍOMHANNA OIFIGE

Oifig Mótarchánach Chluain Meala
Oifigí Cathartha, Sráid Emmet,
Cluain Meala.
Uimh. Ghutháin 0761 065000
R-phost: motortax@tipperarycoco.ie

Uaireanta Oscailte Poiblí: 9.00 rn go 1.00 in
(Luan go hAoine)

Oifig Mótarchánach an Aonaigh
Oifigí Cathartha, Bóthar Luimnigh,
An tAonach
Uimh. Ghutháin 0761 065000
R-phost: motortax@tipperarycoco.ie

Uaireanta Oscailte Poiblí: 9.00 rn go 1.00in
(Luan go hAoine)

Related Content