Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)761 065000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

ÁR MÚSAEM

Músaem Chontae Thiobraid Árann
Suite i gcroílár lárionaid chathrach Chluain Meala

Is mian le Músaem Chontae Thiobraid Árann cuidiú le cuairteoirí saibhreas cultúrtha agus uabhar an Chontae a eispéiriú. Oibríonn sé lena áirithiú go bhfuil eolas fairsing ar an músaem agus go mbaineann an pobal agus a chuairteoirí taitneamh as..

Bunaíodh Músaem den chéad uair i gCluain Meala sna 1940í agus osclaíodh an t-áitreabh nua go hoifigiúil le linn 2000 i gCearnóg Mick Delahunty, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann. Tá an Músaem suite ar láithreán iarphríosúin agus ba é láthair an t-aon Bhorstal in Éirinn é idir 1906 - 1956.

Leis an mbailiúchán atá ann, insítear scéal Thiobraid Árann agus a phobal ó anallód go dtí an lá atá inniu ann agus léirítear déantúsáin ann ó bhailiúcháin mhíleata, reiligiúnda, staire sóisialta, pholaitiúla, seandálaíochta, gheolaíochta, bhailedhreacha, fótagrafaíochta, spóirt & tionscail.

Is Músaem é Músaem Chontae Thiobraid Árann a d'ainmnigh Ard-Mhúsaem na hÉireann a ligeann dó míreanna seandálaíochta a bhfuil tábhacht áitiúil acu a choinneáil agus míreanna a bhfuil tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta acu a fháil ar iasacht. Tá an Músaem creidiúnaithe go hiomlán faoin gClár um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann (MSPI) de chuid na Comhairle Oidhreachta, rud a chiallaíonn gur bhain sé amach caighdeáin shainithe maidir le hiomad ceisteanna ó mhaoirseacht ar na bailiúcháin go hoideachas go seirbhísí do chuairteoirí.

Tá an Músaem oscailte don phobal ón Máirt go Satharn ó 10rn – 4.45in. Táimid dúnta ar an Domhnach, ar an Luan agus ar laethanta saoire Poiblí.

Tá an Iontráil saor in aisce.

Eagraíonn an Músaem clár ilghnéitheach taispeántas sealadach, gníomhaíochtaí oideachasúla agus for-rochtana.

Related Content