Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)761 065000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

€100 Water Conservation Grant

How to get your €100 Grant

You need to have registered with Irish Water by the 30th June 2015 at the latest, even if you are not an Irish Water customer.
You can do this online at www.water.ie by phoning 1890 448 448, or by post. You do not need to do anything else now.

The Department of Social Protection will then write to you in late-August or September telling you how to get your grant.
There is no need to contact the Department before then.
The Department will begin payments of the €100 grant in September 2015.

Further information is available on www.watergrant.ie.
______________________________________________________
€100 Deontas Caomhnaithe Uisce

An bealach le do Dheontas €100 a fháil
Caithfidh tú a bheith cláraithe le hUisce Éireann roimh 30 Meitheamh 2015 ar a dheireanaí, fiú murar custaiméir de chuid Uisce Éireann tú.
Is féidir é seo a dhéanamh ar líne ag www.water.ie, trí ghlaoch ar 1890 448 448, nó tríd an bpost. Ní gá duit aon rud eile a dhéanamh anois.

Scríobhfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí chugat ansin i ndeireadh mhí Lúnasa nó Meán Fómhair ag insint duit an bealach le do dheontas a fháil.
Ní gá dul i dteagmháil leis an Roinn roimhe sin.
Cuirfidh an Rinn tús le híocaíochtaí an deontais €100 i mí Mhéan Fómhair 2015.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.watergrant.ie.

Tuesday, 2 June, 2015 - 16:45
General News