Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)761 065000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

Check the Draft Register of Electors by 25 November 2017

The Draft Register of Electors is on display at your City/County/City and County Council’s offices, Garda Stations, Libraries, Post Offices and online at www.checktheregister.ie.

Check the Draft Register of Electors by 25 November 2017 until 25 November 2017
If on 15 February 2018 you are aged 18 or over check that your name, address and other details are present and correct on the Draft Register. If there is a mistake, tell your local Council before 25 November 2017.

Tá Dréachtchlár na dToghthóirí ar taispeáint in oifigí na Comhairle Cathrach/Contae/Cathrach agus Contae, Stáisiúin na nGardaí, Leabharlanna, Oifigí an Phoist agus ar líne ag www.checktheregister.ie go dtí an 25 Samhain 2017.

Más rud é go mbeidh tú 18 mbliana nó níos sine ar an 15 Feabhra 2018, cinntigh go bhfuil d’ainm, do sheoladh, agus do chuid sonraí ar an Dréachtchlár agus go bhfuil siad cruinn. Má tá botún ann, abair é leis do Chomhairle áitiúil roimh an 25 Samhain 2017.

Tuesday, 24 October, 2017 - 14:45
General News