Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)761 065000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

STRAITÉIS NA RANNÓIGE BÓITHRE

  • An plean reatha 5 bliain maidir le hathchóiriú dromchla agus atógáil bóithre neamhnáisiúnta a chur i bhfeidhm go héifeachtach.
  • Cur i bhfeidhm scéimeanna a bhfuil cuidiú ón bpobal acu agus scéimeanna áitiúla feabhsúcháin a chur chun cinn.
  • Leanúint ar aghaidh le feabhas bealaí náisiúnta a áirithiú.
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta le haghaidh comhairliúcháin agus comhordaithe gníomhaíochtaí idir na rannóga éagsúla.
  • A áirithiú go bhfeabhsófar caighdeáin chothabhála bóithre faoi réir an dul chun cinn atá déanta maidir le cúrsaí teicniúla agus oibríochtúla.
  • Pleananna um bainistíocht tráchta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm do na bailte móra sa Chontae.
  • Sábháilteacht ar bhóithre sa Chontae a chur chun cinn agus iarracht a dhéanamh í a fheabhsú.

Naisc Úsáideacha
Bonneagar Iompair Éireann
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Related Content