Silouette graphic representing Tipperary

Bainistiú Foirgneamh agus Láithreán Stairiúil

Féadfaidh údaráis áitiúla foirgnimh agus láithreáin oidhreachta a bhainistiú chun a dtábhacht stairiúil, cultúrtha agus sóisialta a chosaint agus chun a dtodhchaí fadtéarmach a áirithiú chun leasa an phobail.