Silouette graphic representing Tipperary

Ciste Éire Shláintiúil

Féadfaidh Coistí Forbartha Pobail Áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha chun feasacht a mhúscailt agus a fheabhsú maidir le saincheisteanna sláinte amhail murtall, caitheamh tobac, mí-úsáid alcóil agus drugaí, rannpháirtíocht an phobail a mhéadú i ngníomhaíocht choirp agus aghaidh a thabhairt ar neamhionannas sláinte.