Silouette graphic representing Tipperary

Clár Athlonnaithe Dídeanaithe Idirghníomhaireachta

Féadfaidh údaráis áitiúla, i dteannta le gníomhaireachtaí eile, comhtháthú agus athlonnú dídeanaithe i gclár Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe (UNHCR) a éascú. Déanann siad é seo trí sheirbhísí amhail cúram leighis, cúram leanaí, oideachas, tacaíochtaí sóisialta agus pobail a chomhordú, agus naisc leis an nGarda Síochána (Fórsa Póilíní na hÉireann) agus le tacaíochtaí sábháilteachta pobail.