Silouette graphic representing Tipperary

Clár Giniúna Ceoil

Féadfaidh údaráis áitiúla, i dteannta le páirtithe leasmhara eile, clár oideachais ceoil inacmhainne a reáchtáil do leanaí agus do dhaoine óga, lena n-áirítear rannpháirtíocht i gcór agus in ensemble, mar chuid den tionscnamh náisiúnta um Ghiniúint Cheoil.

Music Generation Tipperary

Enjoy musical workshops and videos from Music Generation Tipperary.

Music Generation Tipperary is part of Music Generation, Ireland's national music education programme initiated by Music Network, co-funded by U2, The Ireland Funds, the Department of Education and Skills and funded locally by Tipperary ETB and Tipperary County Council.

Music Generation Tipperary works through partnership to create rich and diverse ways for participants to engage in vocal and instrumental tuition delivered by skilled professional musicians, across all musical genres, in all styles and settings.

Music Generation Tipperary, Tipperary Education and Training Board, Western Road, Clonmel, County Tipperary 

aodonnell_1@tipperaryetb.ie,                                                                                                                

052 6121067  

Opportunities are advertised through their FB page: facebook.com/Music-Generation-Tipperary-115487389888755