Silouette graphic representing Tipperary

Clár na hOíche Cultúir

Féadfaidh údaráis áitiúla, i dteannta le páirtithe leasmhara eile, léirithe ceoil, taispeántais agus turais a sholáthar i músaeim, i ndánlanna, i leabharlanna agus in ionaid eile mar chuid den Oíche Cultúir náisiúnta.