Silouette graphic representing Tipperary

Clár RAPID (Limistéir a Athbheochan trí Phleanáil, Infheistíocht agus Fhorbairt)

Féadfaidh údaráis áitiúla, i dteannta le gníomhaireachtaí eile, cláir fhorbartha a reáchtáil chun tacú le hoiliúint agus fostaíocht, fiontair ghnó agus shóisialta, tionscnaimh oideachais, comhshaoil agus aoisbhácha, agus tionscadail leanaí agus óige chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste i réimsí ainmnithe.