Silouette graphic representing Tipperary

Clár um Fhorbairt Ghairmiúil Ealaíontóirí

Féadfaidh údaráis áitiúla, i dteannta le páirtithe leasmhara eile, oiliúint, forbairt agus meantóireacht a sholáthar chun cabhrú le healaíontóirí gairmiúla a ngairmeacha beatha sna healaíona a fhorbairt.