Silouette graphic representing Tipperary

Comhairliúchán na Scéime Vótaíochta

Ullmhaíonn údaráis áitiúla pleananna chun toghcheantair, rannáin toghcháin, ceantair vótaíochta agus bailte fearainn do thoghcháin áitiúla agus na Dála a shainaithint, agus an áit vótála ceaptha do gach ceantar vótála. Féadfaidh tú ionchur a bheith agat sna pleananna trí chomhairliúchán.