Silouette graphic representing Tipperary

Comhairliúchán Plean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht

Ullmhaíonn údaráis áitiúla pleananna chun bithéagsúlacht áitiúil a chosaint, a bhainistiú agus a chur chun cinn. Féadfaidh tú ionchur a bheith agat sna pleananna trí chomhairliúchán.

Local Biodiversity Plan

The public will be invited to make submissions to the Local Biodiversity Plan when it is being renewed