Silouette graphic representing Tipperary

Dámhachtainí Ealaíon agus Scéimeanna Sparánachta

Féadfaidh údaráis áitiúla sparánacht a dhámhachtain d’ealaíontóirí gairmiúla chun cabhrú leo a gcuid oibre agus a scileanna gairmiúla a fhorbairt sa chineál ealaíne atá roghnaithe acu.