Silouette graphic representing Tipperary

Foilsiú Miontuairiscí Cruinnithe na Comhairle

Foilsíonn údaráis áitiúla miontuairiscí cruinnithe comhairle agus cruinnithe poiblí eile chun an pobal a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí na comhairle agus chun taifead a dhéanamh de ghnó oifigiúil na comhairle.