Silouette graphic representing Tipperary

Foilsiú Thuarascáil Dearbhaithe Cáilíochta an Chóid um Chaiteachas Poiblí

Foilsíonn údaráis áitiúla tuarascálacha chun sonraí a sholáthar maidir leis an gcaoi a gcomhlíonann siad an Cód Caiteachais Phoiblí chun caighdeáin chearta a choinneáil agus luach ar airgead a fháil i gcás ina bhfuil airgead poiblí á chaitheamh nó á infheistiú.

Public Spending Code QA Report

The Annual Quality Assurance Report sets out Tipperary County Council's approach to completing the Quality Assurance requirements as set out in the Public Spending Code.

It is based on the best financial, organisational and performance related information available across the various areas of responsibility.

Joe MacGrath Chief Executive Tipperary County Council