Silouette graphic representing Tipperary

Forfheidhmiú Bunaíochtaí Pórúcháin Madraí

Cuireann údaráis áitiúla rialacháin i bhfeidhm maidir le gnólachtaí pórúcháin madraí.

Establishment Enforcement Dog Breeding

See Link below for guidelines on operation and management of Dog Breeding establishments and Dog Breeding Establishment Act 2010