Silouette graphic representing Tipperary

Freagairt Éigeandála in Aimsir Throm

Freagraíonn údaráis áitiúla, in éineacht le gníomhaireachtaí poiblí eile, do bhagairtí drochaimsire amhail stoirmeacha, tuilte agus titim sneachta trom. D’fhéadfadh go n-áireofaí sna freagraí nuashonruithe aimsire a sholáthar, bearta faoisimh tuile a dhéanamh, cónaitheoirí agus ainmhithe a aslonnú ó cheantair atá buailte, agus sneachta agus oighear a ghlanadh ó mhórbhealaí.