Silouette graphic representing Tipperary

Iarratas ar Athsholáthar Doiciméad Mótarchánach

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil chun cáipéisí mótarchánach amhail dioscaí mótarchánach, teastais chlárúcháin, logleabhair nó ceadúnais leantóirí a athsholáthar.

Replacement Documents

If you have misplaced any of the following documents, Form RF134 (available at Motor Taxation Office or can be downloaded at www.motortax.ie) must be completed and witnessed by a member of the Garda Siochana at your local Garda Station. Applications for replacement documents can only be accepted from the registered owner of the vehicle at the time of application.

Registration Book €12.00

Vehicle Registration Certificate €12.00

Tax Disc €6.00

Trailer Book €6.00