Silouette graphic representing Tipperary

Íocaíocht ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Ní mór d’úinéirí réadmhaoine cónaithe príobháideacha, nach raibh mar phríomháit chónaithe an úinéara sna blianta 2009 go 2013, muirear ar an maoin a íoc leis an mBiúró um Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha tríd an údarás áitiúil.

Non Principal Private Residence Charge

The Local Government (Charges) Act 2009, as amended by the Local Government (Household Charge) Act 2011, introduced a €200 annual charge on non principal private residences, payable by the owners to the local authority in whose area the property concerned is located.