Silouette graphic representing Tipperary

Scéim Foilsithe um Shaoráil Faisnéise

Foilsíonn údaráis áitiúla scéimeanna chun a dtiomantas maidir le faisnéis a chur ar fáil don phobal lasmuigh d’fhaisnéis a chuirtear ar fáil faoin dlí um Shaoráil Faisnéise. Cuimsíonn sé seo faisnéis faoi struchtúr an údaráis áitiúil agus a bhainistíocht, na seirbhísí a sholáthraíonn sé, cinntí agus faisnéis airgeadais.