Silouette graphic representing Tipperary

Scéim Tacaíochta Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha chun tacú le tionscadail forbartha eacnamaíochta, pobail agus cultúrtha, amhail oibreacha feabhsúcháin limistéar poiblí, áiteanna súgartha pobail, agus tionscadail ealaíon, cultúir agus oidhreachta.