Silouette graphic representing Tipperary

Scéimeanna Bóthair

Oibríonn agus bainistíonn údaráis áitiúla tionscadail chun líonraí bóithre a fheabhsú, mar shampla tógáil, athchóiriú, athshuíomh, athailíniú, athdhromchlú agus feabhsúcháin sábháilteachta ar bhóithre.