Silouette graphic representing Tipperary

Tacaíocht Chomhairleoirí

Tacaíonn údaráis áitiúla le comhairleoirí ina ról mar ionadaithe tofa agus mar lucht déanta beartas trí fhaisnéis a sholáthar faoi sheirbhísí údaráis áitiúla ó lá go lá, trí fhreagairt do cheisteanna agus réamhorduithe, agus trí thacú lena gcuid oibre ar choistí comhairle.