Silouette graphic representing Tipperary

Tacaíocht Oidhreachta Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacú le grúpaí pobail agus deonacha atá ag forbairt tionscadal oidhreachta pobail trí chomhairle oidhreachta a sholáthar, tacú leo le tionscadail agus rannpháirtíocht idir geallsealbhóirí oidhreachta náisiúnta agus an pobal áitiúil a éascú.

Heritage and Archaeology Support

Contact Roisin O Grady, Heritage Officer at heritage@tipperarycoco.ie or 0818 06 5000 for advice.

Please visit https://www.heritagecouncil.ie/funding/funding-schemeshttps://www.heritagecouncil.ie/funding/funding-schemes for national funding opportunities.