Silouette graphic representing Tipperary

Tacaíocht Seandálaíochta Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacú le grúpaí pobail agus deonacha agus le daoine aonair chun láithreáin oidhreachta áitiúla a fheabhsú trí chomhairle oidhreachta agus cúnamh a sholáthar le suirbhéanna ar láithreáin, tochailtí agus trí fhothracha a chobhsú.

Heritage and Archaeology Support

Contact Roisin O Grady, Heritage Officer at heritage@tipperarycoco.ie or 0818 06 5000 for advice.

Please visit https://www.heritagecouncil.ie/funding/funding-schemeshttps://www.heritagecouncil.ie/funding/funding-schemes for national funding opportunities.