Silouette graphic representing Tipperary

Education

All pages relating to education.

Cláir Ealaíon san Oideachas

Féadfaidh údaráis áitiúla, i dteannta le páirtithe leasmhara eile, cláir cheoil, ealaíne agus amharclainne a reáchtáil i scoileanna chun mic léinn a spreagadh páirt a ghlacadh sna healaíona agus chun deis a thabhairt dóibh taibhiú.