Silouette graphic representing Tipperary

Farming

All pages relating to farming.

Forfheidhmiú Rialachán Plaistigh Feirme

Rialaíonn údaráis áitiúla díol agus úsáid scannán plaisteach ar fheirmeacha lena áirithiú go mbailítear é agus go ndéantar é a dhiúscairt ar bhealach atá neamhdhíobhálach don timpeallacht.

Cead Dó Fásra Talmhaíochta

Ní mór d’fheirmeoirí iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar chead chun dramhaíl ghlas a ghineann gníomhaíochtaí talmhaíochta a dhó.