Silouette graphic representing Tipperary

Tuairisciú Bóthar agus Cosán Damáiste

Féadfaidh tú bóithre millte agus fadhbanna cosáin a thuairisciú don údarás áitiúil, amhail leaca pábhála briste, sclaigeanna agus colbhaí briste.

Pothole Claims

The Public Liability Claim process allows for a claim to be made for damages arising from road conditions.

Potential Claimants should contact Irish Public Bodies on 01 639 5500