Silouette graphic representing Tipperary

Tuarascálacha Cultúir

Féadfaidh údaráis áitiúla tuarascálacha agus faisnéis ar chultúr a sholáthar do ranna rialtais agus do ghníomhaireachtaí eile.

National Culture 2025 Framework

National Culture Framework 2025

The Framework Policy sets out values and high-level principles to inform public policy and planning in the decade ahead. It recognises that everyone has the right to enjoy, create and participate in the culture of their country.

National Cultural Framework 2025