Silouette graphic representing Tipperary

Ciste Gníomhaíochta Timpeallachta Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail, do scoileanna agus d’eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil chun tionscadail bheaga chomhshaoil a dhéanamh d’fhonn forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.