Silouette graphic representing Tipperary

Tenants

All pages relating to tenants.

Rialú ar Iompar Frithshóisialta

Déanann údaráis áitiúla imscrúdú ar iompar frithshóisialta lena mbaineann tionóntaí údaráis áitiúil. Más gá, d’fhéadfadh go mbeadh An Garda Síochána (Fórsa Póilíní na hÉireann) rannpháirteach.

Íocaíocht Chíosa

Ní mór do thionóntaí an údaráis áitiúil cíos seachtainiúil a íoc leis an údarás áitiúil as a gcuid maoine.

Measúnú Cíosa

Gearrann údaráis áitiúla cíos bunaithe ar ioncam tionónta. Féadfar méid an chíosa a athbhreithniú le linn na tionóntachta.