Silouette graphic representing Tipperary

Grant

All pages relating to grant.

Deontas Scéime Dreasachta Gnó

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghnóthais nua a bhfuil sé ar intinn acu tús a chur le gnó in áitribh a bhí folamh ar feadh tréimhse ar leith.

Deontas Ciste na Struchtúr Stairiúil

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar d’úinéirí struchtúr agus foirgneamh stairiúil chun iad a chaomhnú agus a fheabhsú chun leasa pobal agus an phobail.

Deontas Feabhsúcháin Eastáit

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do chumainn chónaitheoirí agus do ghrúpaí pobail chun cabhrú le cothabháil eastát.

Deontas Áiseanna Soghluaisteachta

Féadfaidh údaráis áitiúla deontais a sholáthar dóibh siúd a bhfuil a dteach féin acu chun greimráillí, cithfholcadáin rochtana comhréidh, rampaí rochtana agus ardaitheoirí staighre a cheannach agus a shuiteáil.

Deontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

Féadfaidh údaráis áitiúla deontais a sholáthar do dhaoine scothaosta a bhfuil a dteach féin acu le haghaidh oibreacha deisiúcháin nó feabhsúcháin chun a dteach faoi úinéireacht phríobháideach a dhéanamh níos oiriúnaí dá gcuid riachtanas.