Silouette graphic representing Tipperary

Business

All pages relating to business.

Ceadúnas Trádphláta

Féadfaidh mótar-thrádálaithe agus deisitheoirí a bhfuil cód bailí garáiste acu iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar cheadúnas chun feithiclí neamhchláraithe nó gan cháin a iompar ar an mbóthar.

Tacaíocht Soláthraithe agus Conraitheoirí

Tugann údaráis áitiúla comhairle do sholáthraithe agus do chonraitheoirí atá ag obair dóibh maidir le nósanna imeachta sonrasctha, comhlíonadh cánach agus íocaíochtaí.

Faisnéis agus Comhairle Rátaí Tráchtála

Soláthraíonn údaráis áitiúla faisnéis agus comhairle d’úinéirí gnóthas maidir leis na rátaí tráchtála a chaithfidh siad a íoc, iarmhéideanna cuntais, díolúintí rátaí agus aistrithe.

Íocaíocht Rátaí Tráchtála

Ní mór d’áititheoirí réadmhaoine tráchtála inrátaithe amhail siopaí, oifigí, monarchana, stórais, óstáin agus áitribh cheadúnaithe rátaí tráchtála ar a gcuid maoine a íoc leis an údarás áitiúil.

Forfheidhmiú Rialachán Substaintí Contúirteacha

Déanann Oifigí Réigiúnacha Substaintí Contúirteacha stóráil peitril, ceirisín, díosail agus leachtanna inadhainte eile a rialú lena áirithiú go ndéantar iad a stóráil go sábháilte agus nach mbíonn riosca dóiteáin, sábháilteachta, sláinte poiblí nó comhshaoil ag baint leo.

Láithreáin Ghréasáin Margaíochta

Féadfaidh údaráis áitiúla láithreáin ghréasáin a fhorbairt agus a bhainistiú chun a gceantair a chur chun cinn mar áiteanna iontacha chun maireachtáil agus oibriú iontu, cuairt a thabhairt orthu, infheistíocht a dhéanamh iontu agus staidéar a dhéanamh iontu.

Tionscnaimh um Fhorbairt Eacnamaíochta

Féadfaidh údaráis áitiúla tionscnaimh um fhorbairt eacnamaíoch a reáchtáil chun forbairt eacnamaíoch agus ghnó a éascú agus a spreagadh d’fhonn tarraingteacht an cheantair áitiúil a fheabhsú mar áit le hinfheistíocht a dhéanamh ann.

Oiliúint Scileanna Gnó

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla cúrsaí oiliúna a reáchtáil chun cabhrú le gnólachtaí nua agus leo siúd atá ann cheana féin i réimsí amhail smaointe gnó, margaíocht dhigiteach, cánachas, agus bainistíocht airgeadais agus taifead.