Silouette graphic representing Tipperary

Business

All pages relating to business.

Faisnéis agus Comhairle Gnó

Féadfaidh údaráis áitiúla faisnéis agus comhairle a sholáthar do ghnólachtaí nua nó do ghnólachtaí atá ann cheana féin maidir le gnéithe de ghnólacht a reáchtáil, mar shampla gnólacht a chur ar bun nó a leathnú, rátaí tráchtála, pleanáil agus suíomhanna oiriúnacha agus réadmhaoin oiriúnach.

Gor Gnó agus Spásanna Comhoibrithe

Féadfaidh údaráis áitiúla spás oibre, spás deisce obair chomhionaid, áiseanna comhdhála agus cruinnithe, agus WiFi a sholáthar dóibh siúd ar mian leo oibriú i dtimpeallacht ghnó.

Tionscnaimh Gnó agus Fiontair

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla tionscnaimh a reáchtáil chun tacú le gnóthais nuathionscanta, leathnú, cur chun cinn agus oiliúint a chur chun cinn mar chuid dá ngníomhaíochtaí forbartha gnó.

Clinicí Comhairle Ghnó

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla clinicí comhairle gnó duine le duine a reáchtáil chun cabhrú leo siúd atá ag smaoineamh ar ghnóthas a chur ar bun nó a bhfuil gnóthas acu cheana féin agus a dteastaíonn comhairle uathu chun a ngnóthas a fhás.

Deontas Scéime Dreasachta Gnó

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghnóthais nua a bhfuil sé ar intinn acu tús a chur le gnó in áitribh a bhí folamh ar feadh tréimhse ar leith.

Droichid Mheáite Údaraithe

Féadfaidh údaráis áitiúla droichid mheáite a oibriú inar féidir le feithiclí earraí tráchtála duillín meá bailí a fháil chun cur le hiarratas ar cháin mhótair.

Cead Páirceála Tráchtála

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar chead chun páirceáil ar shráideanna nó i gcarrchlóis i gceantair ainmnithe gar do do ghnóthas.

Ceadúnas Troscán Sráide

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ar cheadúnas chun troscán amhail táblaí agus cathaoireacha a chur ar an gcosán poiblí lasmuigh de d’áitreabh.