Silouette graphic representing Tipperary

Business

All pages relating to business.

Ceadúnas Corrthrádála

Ní mór duit iarratas ar cheadúnas a dhéanamh chuig an údarás áitiúil más trádálaí ócáideach tú agus má theastaíonn uait earraí a dhíol in áit phoiblí nó i limistéar trádála ainmnithe.

Clár Áiseanna Dramhaíola

Coinníonn an Oifig Náisiúnta um Cheadanna Bailithe Dramhaíola i gComhairle Contae Uíbh Fhailí clár poiblí de gach cead agus deimhniú saoráide dramhaíola a deonaíodh, a athbhreithníodh, a cúlghaireadh agus a chuaigh in éag ar fud na n-údarás áitiúil go léir.