Silouette graphic representing Tipperary

Grant

All pages relating to grant.

Deontas Grúpscéim Uisce

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpscéimeanna uisce chun scéim uisce thuaithe atá ann cheana féin a leathnú nó a uasghrádú.

Deontas Feabhsúcháin Luaidhe Tí

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar d’úinéirí réadmhaoine chun píopaí nó feistis luaidhe a athsholáthar ina soláthar uisce.

Deontas Toibreacha

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar d’úinéirí tí príobháideacha nach bhfuil rochtain acu ar sholáthar uisce poiblí nó ar ghrúpscéim uisce chun tobar nua a tholladh, tobar atá ann cheana a uasghrádú nó córas cóireála a shuiteáil.

Deontas Oidhreachta Contae

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus oidhreachta chun tionscadail a chur i gcrích a chabhróidh le hoidhreacht áitiúil a chaomhnú, a chur chun cinn agus a fheabhsú.

Scéim Deontais Éire Ildánach

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha agus d’aon duine a bhfuil baint acu le hearnálacha na n-ealaíon, an chultúir, na hoidhreachta agus na dteangacha chun tionscadail a fhorbairt d’fhonn rochtain ar na healaíona, cultúr agus cruthaitheacht, agus léirthuiscint orthu, a fheabhsú.

Deontas faoin Acht Ealaíon

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do chleachtóirí ealaíon agus do ghrúpaí amaitéaracha chun tacú le tionscadail phobail a chuireann spéis sna healaíona chun cinn.

Deontais Ealaíon

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar d’ealaíontóirí gairmiúla, do ghrúpaí ealaíon agus do ghrúpaí pobail agus deonacha chun tacú le tionscadail ealaíon a chuireann rannpháirtíocht an phobail leis na healaíona chun cinn.

Scéim Deontais Spóirt

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar d’eagraíochtaí spóirt pobail agus deonacha chun áitribh, páirceanna imeartha agus trealamh spóirt agus áineasa a fhorbairt agus a fheabhsú.

Deontas Tionscadal Pobail

Féadfaidh údaráis áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí pobail agus deonacha chun tacú le tionscadail forbartha cultúrtha, ealaíne agus pobail a fheabhsaíonn caighdeán na beatha.